Mama, wat is ADHD?

Mama, wat is ADHD?

De cijfers:

Zodra je kind naar school gaat is het meestal een kwestie van tijd voordat je kind in aanraking komt met ADHD. Als we kijken op de website van het NJI dan staat daar dat de Gezondheidsraad, op grond van buitenlands onderzoek, stelt dat ongeveer 5 à 6 procent van alle kinderen symptomen van ADHD heeft. Bij 2 procent van de kinderen zijn die symptomen zo ernstig dat ze behandeling nodig hebben, terwijl 4 procent van de kinderen met minder ernstige symptomen te maken heeft. Het aantal kinderen en jongeren met ADHD neemt volgens de Gezondheidsraad niet toe. Wel krijgen meer kinderen en jongeren de diagnose omdat de stoornis beter herkend en onderkend wordt. (http://www.nji.nl/ADHD-Probleemschets-Cijfers)

Dit zou betekenen dat er in een klas van 30 kinderen gemiddeld 1 á 2 kinderen zitten met de diagnose ADHD en dat je kind dus onherroeppelijk in aanraking komt met ADHD op school.

 

Een zon en een dromedaris?

Alle kinderen komen vroeger of later thuis met vragen waar je als ouder niet direct een goed antwoord op weet. ‘Hoe ver weg is de zon?’ ‘Waarom heeft een kameel twee bulten en een dromedaris maar één?’ Met google kom je tegenwoordig al een heel eind maar op sommige vragen is het antwoord niet zo gemakkelijk.

Als je van je kind de vraag krijgt: ‘Wat is ADHD?’ dan is dat geen eenvoudig iets om uit te leggen. Er is geen vaststaand antwoord zoals: ‘gemiddeld zo’n 149.600.000 kilometer’. Want hoe leg je een kind uit wat ADHD is, zonder dat het klinkt als iets waar je alleen maar heel veel last van hebt? Hoe zorg je ervoor dat je kind ADHD niet gaat zien als een enorm probleem en als iets wat je zoveel mogelijk zou moeten mijden?

Toch is het belangrijk om wel een duidelijk antwoord te geven. Voor kinderen is deze kennis namelijk erg belangrijk. Met een goede uitleg kun je ervoor zorgen dat ADHD niet langer een woord is waar kinderen weinig van begrijpen. Dat ADHD niet langer meer een voedingsbodem is voor pesten, maar eerder een eigenschap of een groep eigenschappen (zowel positief als negatief) zoals iedereen die heeft.

 

Maar hoe dan?

Begin met de basis:

ADHD is een engelse afkorting voor een grote verzameling kenmerken. Bij iedereen uit zich dit weer anders. Wat wel overeenkomt bij iedereen, is dat ADHD voor een groot deel erfelijk is. Vaak is er in de familie nog minimaal één ander persoon met (kenmerken van) ADHD. De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn aandachtstekort (moeite hebben je aandacht bij één onderwerp te houden), impulsiviteit (eerst doen, dan pas denken) en hyperactiviteit (druk en zeer bewegelijk gedrag).

spreekbeurt

ADHD wordt vaak aan kinderen omschreven als Alle Dagen Heel Druk. Hyperactiviteit is vaak het kenmerk waarop de meeste focus ligt, ondanks dat veel kinderen met ADHD geen last hebben van hyperactiviteit, waarschijnlijk is dit omdat dit kenmerk vaak het meest storend is voor de omgeving.

 

Gebruik voorbeelden uit de praktijk:

Kinderen weten vaak heel goed voorbeelden te geven over ADHD. Als ouder kun je je kind hierin begeleiden door ook positieve voorbeelden aan te dragen en de voorbeelden van je kind te koppelen aan je uitleg over de kenmerken van ADHD.

 

Stem je informatie af op je kind:

Als je aan je kind vertelt dat ook Bill Clinton en Cher ADHD hebben dan is de kans groot dat je kind geen flauw idee heeft over wie je het hebt. Cabaretiers als Jochem Myjer en Hans Theeuwen zijn voor kinderen een stuk bekender, maar ook Steven Spielberg, de maker van films zoals Jurassic World en Transformers is voor veel kinderen bekend.

Verder kun je gebruik maken van (voor)leesboeken om het gesprek vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n boek is Mees in Blauw-Wit. In dit positieve (voor)leesboek over ADHD, worden zowel de positieve kanten van ADHD belicht, als de moeilijkheden die kinderen met ADHD en hun omgeving ondervinden.

 

Hou het positief:

Maak aan je kind duidelijk dat er ook leuke kanten zijn aan het hebben van ADHD. Iedereen heeft goede en minder goede eigenschappen. Kinderen met ADHD hebben vaak een enorm uithoudingsvermogen, zijn creatief, enthousiast en vinden het meestal niet eng om nieuwe dingen uit te proberen.

 

En daarna?

Een kind uitleggen wat ADHD is en wat dat in het dagelijks leven betekent is geen eenmalig gesprek, maar veel eerder een doorlopend onderwerp wat terug zal komen in de verschillende levensfasen van je kind. Door open en positief te reageren kun je ervoor zorgen dat je kind ook de volgende keer weer met zijn of haar vragen naar je toe durft te komen.

 

Deze blog verscheen in andere vorm al eerder op www.graviant.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *